Limba/Language: RO EN
  Consultanti /Traineri | Resurse HR | Job-uri | Free | Testimoniale | Contact
Cauta:

           Anunt de selectie pentru postul de Director General – Eltrans SA, 2017

 

Societatea S.C. ELTRANS S.A.Botoşani anunta organizarea procesului de selectie pentru postul de Director General in conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/27.05.2016. Societatea S.C. ELTRANS S.A.Botoşani are ca obiect de activitate transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori pe baza de tramvaie, cod CAEN 4931, avand unic acţionar Consiliul Local al Municipiului Botosani

Criterii obligatorii de calificare (eligibilitate) care vor sta la baza listei lungi de candidati:

 • Absolvent de studii superioare cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior in domeniul economic / juridic / tehnic.
 • Minimum 10 ani de experienta profesionala (experienta profesionala in domeniul studiat sau coroborarea experientei cu studii aprofundate in domeniul de activare constituie avantaj)
 • Experienta relevanta (minim 10 ani) in consultanta, in management  sau in activitatea de conducere (director / administrator) a unor intreprinderi publice si/sau private din domeniul transportului public sau similar serviciilor publice.
 • Capacitate deplina de exercitiu.
 • Integritate – persoanele care candideaza nu au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum şi pentru infractiunile prevazute de Legea 656/2002, respectiv pentru infractiunile prevazute de art. 143 - 145 din Legea 85/2006, nu a avut contracte de munca sau contracte de mandate incheiate pe motive disciplinare.
 • Cunoasterea limbii romane: intelegere / scriere / vorbire.
 • Competente si abilitati manageriale: orientarea catre rezultate, abilitati de organizare si planificare, leadership, abilitati de management si implementare de proiecte, orientare catre client.
 • Alte cunostinte: utilizare PC (Word, Excel, Power Point, e-mail, internet) / permis auto.
 • Disponibilitatea de stabilire a domiciliului stabil / resedintei in municipiul / judetul Botosani pe durata mandatului.
 • Cunoasterea / familiarizarea cu legislatia specifica transportului public local si a legislatiei privind protectia mediului in transporturi.

  

Documente necesare depunerii candidaturii:

 1. Opis
 2. CV in limba romana
 3. Cazier judiciar (fara antecedente)
 4. Copie a actului de identitate
 5. Copii conforme cu originalul ale actelor de studii
 6. Copii ale Carnetului de Munca / contracte de munca care sa faca dovada a minimum 10 ani de experienta  profesionala
 7. Copii conforme cu originalul ale carnetului de munca / contractelor de munca sau de mandat / numirilor, deciziilor sau a altor documente doveditoare pentru minim 10 ani experienta in consultanta, in management  sau in activitatea de conducere (director / administrator) a unor intreprinderi publice si/sau private din domeniul transportului public sau similar serviciilor publice
 8. După caz :                                                                                                                                                 -Copii a cel putin 3 bilanturi (certificate de DGFP competenta) referitoare la exercitii financiare cu profit in care agentul economic a fost  administrat / manageriat de catre candidat.

-Copii ale contractelor de consultanta in management sau ale proiectelor in care candidatul a fost implicat, sau doua recomandari referitoare la proiecte de consultanta livrate de participant, recomandari care trebuie sa aiba mentionate detalii referitoare la proiect, dimensiunea proiectului, rolul candidatului, opinia semnatarului referitoare la activitatea candidatului, datele de contact ale semnatarului recomandarii.

 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese.
 2. Declaratie privind neincadrarea intr-una dintre situatiile de desfacere a contractului de individual de munca din motive imputabile lui/ei.
 3. Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea diplomelor de studii si a documentelor prezentate in copie conforma cu originalul.
 4. Declaria de intentie a candidatului, in conformitate cu prevederile HG 722/28.09.2016. Prin aceasta, candidatii isi vor prezenta viziunea sau programul privind dezvoltarea SC Etrans SA pornind de la “Scrisoarea de Asteptari” intocmita de autoritatea publica pentru SC Eltrans SA Botosani, publicata pe pagina societatii: www.eltransbt.ro

 

Modul de depunere a candidaturii:

Candidaturile si documentele solicitate prin prezentul anunt se depun pana la data de 18 august 2017, ora limita de depunere  13.00, la registratura SC Eltrans SA Botosani, str. Calea Nationala nr.2, in plic inchis si sigilat unde vor primi un numar de inregistrare si data certa a depunerii. 

Plicul va avea mentionat “Candidatura pentru postul de director general al SC Eltrans SA Botosani”, precum si numele si prenumele  candidatului.

Doar candidatii eligibili vor fi contactati telefonic si prin e-mail si invitati in etapa de evaluare la sediul Eltrans SA.

Evaluarea candidatilor se va desfasura in perioada 21.08.2017 – 23.08.2017, evaluare ce se va face in Sala de Sedinte a societatii din str.Calea Nationala nr.2 (sediul societatii). Candidatii vor fi anuntati telefonic si prin e-mail asupra datei si orei la care sunt programati.

Eventualele contestatii se vor depune in data de 24.08.2017 si vor fi solutionate  pana in data de 25 august 2017.

Rezultatele concursului se vor afisa pe pagina de internet a societatii pe data de 23.08.2017 respectiv, daca exista contestatii, in data de 28 august 2017.


Newsletter

Completeaza aici adresa ta de e-mail. De la noi vei primi doar oferte si noutati, nu vom folosi adresa ta in alte scopuri.

Resurse De Training

Evaluari si instrumente HR (180, 360 grade)
Business Games - Jocuri de invatare
Exercitii pentru Evaluare si Training
Ce sunt Resursele de Training si Assessment?
E-Learning (70 kituri)
Magazin www.ResurseDeTraining.ro
NOU!!! Training VIDEO (100 titluri)
Resurse de Training asezate pe COMPETENTE
Catalog Instrumente HR si Resurse de Training & Assessment
Simulari, Situatii, Scenarii de Business (28)
Training Reproductibil (75 kituri)
Presa
DEKON a devenit partener HRDQ
Copyright © 2010 Dekon.biz